Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie wieruszowskim (I)"

Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (VI) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę