Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (VI) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę